Privātuma politika

Personas datu apstrādes noteikumi un nosacījumi

 

SIA Zinva ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar preču pasūtījumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

 

Personas dati tiks glabāti piecus gadus no datu saņemšanas brīža. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.  Visi iesniegtie personas dati tiks glabāti tiešsaistē – vietnē.

 

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Pieeja personas datiem ir SIA “Zinva” uzņēmuma darbiniekiem, kas ir pilnvaroti lietot minētos personas datus.

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu. 

 

Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu elektroniski rakstot uz info@morex.lv. 


Izmaiņas Privātuma politikā

SIA “Zinva” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.morexdetektori.lv